Centar gradnje Krk

0800 654 400
BESPLATNI INFO TELEFON

Dostava kamenog agregata

CENTAR GRADNJE KRK vrši uslugu prodaje i dostave kamenog agregata proizvedenog u kamenolomima u vlasništvu GP GRUPE.

Trenutno upravljamo sa tri kamenoloma na području Primorsko-goranske županije (GARICA, TRESNI BREG i FUŽINSKI BENKOVAC).

 

Kamenolom Garica – proizvodni pogon GP KRK d.d., Garica b.b. 51516  Vrbnik

Agregat za beton, (veličina frakcija 0/4;4/8; 8/16 i 16/32 mm)

Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina (0/2; 0/4; 4/8; 8/11; 8/16;16/22 i 16/32 mm)

Agregat za nevezane i hidraulički vezivom vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji (veličina frakcije 0/32 i 0/63 mm)

Posjeduje KTP - kontrola tvorničke proizvodnje u skladu sa sustavom 2+

Prema normi EN 12620:2002 +A1:2008 

EN 13043:2002 i EN 13043:2002/AC:2004 EN 13242:2002 + A1:2007

HRN EN 12620:2008, HRN EN 13043:2003, HRN EN 13043:2003/AC:2006 i HRN EN 13242:2008

Certifikat važeći 2477-CPR-2126

 

Kamenolom Tresni Breg – proizvodni pogon Kamenolom Tresni Breg, Ružići bb, 51217 Klana

Agregat za beton (0/4;4/8; 8/16;16/32)

Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina (0/4;4/8;8/11;8/16;16/22;16/32)

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji (0/32 i 0/63)

Posjeduje KTP - kontrola tvorničke proizvodnje u skladu sa sustavom 2+

Prema normi EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008) EN 13043:2002, EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

HRN EN 13043:2003, HRN EN 13043:2003/AC:2006)EN 13242:2002+A1:2007(HRN EN 13242:2008)

Certifikat važeći 2484-CPR-018

 

Kamenolom Fužinski Benkovac – proizvodni pogonu Kamenolom Fužinski Benkovac, Fužinski Benkovac 52, 51322 Fužine

Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina (frakcije 0/2; 2/4;0/4;4/8;8/11 i 11/16 mm)

Agregat za nevezane materijale hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji (frakcije 0/32 i 0/63 mm)

Agregat za željeznički tucanik (frakcija 31,5/63 mm)

Posjeduje KTP – kontrola tvorničke proizvodnje u skladu sa sustavom 2+

Prema normi

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004; EN 13242:2002+A1 :2007; EN13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

(HRN EN 13043:2003, HRN EN 13043:2003/AC:2006 i HRN EN 13242:2008, HRN EN 13450:2003, HRN EN 13450/AC:2006)

Certifikat važeći 2477-CPR-1866

 

Za detaljnije informacije i upite možete se obratiti na besplatni info telefon 0800 654 400 ili e-mail: prodaja@cgk.hr